Obchodní podmínky

Kupující je povinen se zaregistrovat a tím stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

 

1. Registrace

Kupující objednává výhradně ze svého účtu, kde má předem zaplacený kredit v minimální výši 100kč na čerpání svačin.

Podmínkou pro naplnění platnosti registrace je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři.

 

2. Objednávka

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce na konkrétní dny.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je posléze dodržena dodáním zboží.

Objednávky jsou přijímány 5 dnů v týdnu.

Denní nabídka

Svačiny z denní nabídky je možné objednávat a upravovat do 12:00 hodin předešlého dne.

Výjimkou je pondělí, kde upřednostňujeme objednávky do pátku do 15.30.

 Stornovat objednávku lze nejpozději do 18:00 hodin v předchozí den před dodáním svačiny. (Pokud nestihnete odhlásit včas, řekněte kamarádovi, nebo paní učitelce, ať si svačinku vyzvedne za Vás nebo si ji rodič může vyzvednout do 12hodin přímo na provozovně Boženy Němcové 71, Kadaň)

Stálá nabídka

Ze stálé nabídky máte možnost objednat například fresh, či domácí limonádu, tvarohový dezert s ovocem, tvarohový hřeben, pití, nebo müsli sušenky.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat.

 

3. Výdej

Objednané zboží doručuje náš pracovník na sjednaná výdejní místa ve škole a to na první přestávku tj. na 8.45:

Pro 1., 2., 5. ZŠ platí: (v profilu strávníka je nutné určit správné výdejní místo)

Seznam výdejních místo:

1.ZŠ vestibul školy před školní jídelnou

2.ZŠ recepce u vstupních dveří školy

5.ZŠ vestibul u hlavních šaten.

Obsluha u výdeje vyčkává od zvonění na první přestávku, tj. od 8.45 hodin po celou dobu přestávky (10minu. Prosíme, aby děti přišly pro svačinku včas.

Distribuci svačinek zajišťují zaměstnanci školy. V případě zapomenutí žáčka dojít si pro svačinu bude snaha zaměstnanců dopravit svačinu příslušnému svačounovi. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte prosím na tel: 725 234 359, 604 281 691.

O nevyzvednutých svačinkách bude uživatel informován téhož dne prostřednictvím e-mailu.

Pokud jde třída do divadla nebo na výlet: Dejte nám o tom zprávu a dohodneme se, jestli svačinky nechat ve škole na později v bedně nebo jak je jinak předat.

Pokud z nějakého důvodu žák nemůže vyzvednout objednanou svačinu, ale bude později ve škole, je možné zajistit výdej pozdější, nejpozději do následující přestávky, vychlazená svačina je po celou dobu uložena v termo boxu u výdejního místa, avšak pouze po předchozí dohodě. Dejte nám prosím v takových případech vědět na tel: 725 234 359, 604 281 691 do 8:00 a rádi se s Vámi domluvíme.

O nevyzvednutých svačinkách Vás budeme informovat e-mailem ve večerních hodinách. 

  

4. Platba

Podmínkou pro objednání je uhrazení zálohy za svačiny na bankovní účet prodávajícího. Podmínkou je uvedení variabilního symbolu, který bude vygenerován po zvolení částky a potvrzení dobití (= dobít kredit) na stránce "Kredity". Stránku "kredity" naleznete po kliknutí na profil uživatele v pravém horním rohu po přihlášení a to v minimální částce 100kč. Každá platba má svůj variabilní symbol.

Číslo bankovního účtu: 115-6954180257/0100

Objednávat lze pouze s dostatečným kreditem k nákupu zboží.

Objednáním svačiny se kredit odečte, v případě včasného zrušení objednávky Vám částku opět přičteme.

 Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH.

 

5. Vrácení kreditu

Nevyčerpaný kredit Vám na Vaši žádost převedeme zpět na Váš účet a to do 7 dnů od vaší žádosti v maximální částce 200Kč.

 

6. Reklamace

Vzhledem k tomu, že svačiny jsou určeny k okamžité spotřebě, nevztahuje se na ně klasické odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí. Podobně pokud rozbalíte zabalenou svačinu nelze ji už vrátit.

V případě nedodání svačiny, nebo svačiny v nevyhovující kvalitě či jiném složení máte možnost reklamace. Reklamaci učiňte prosím písemně v den nevyhovujícího stavu. Na vyřízení reklamace má prodávající 14 dní a je možnost náhrady či vrácení peněz.

 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro účel stanovený níže. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, a práva na opravu blokování a likvidaci svých osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje uživatel tímto na dobu neurčitou a může ho kdykoliv odvolat. Dozorovým orgánem je ÚOOÚ. Všechny uživatelem uvedené osobní údaje musí být přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny uvedené údaje zpracovány výhradně pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení subjektu a marketingové a statistické účely, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že svůj souhlas odvolává.

Prohlášení správce

Správce (Dovezsváču s.r.o, IČO: 06882838, sídlo: Boženy Němcové 71, 432 01 Kadaň) prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány. Informace o osobách v pozici zpracovatele osobních údajů jsou k dispozici u správce.